Sök
Stäng denna sökruta.

Villkor, integritet & kakor

Allmänna villkor för externa.se

1. Avtal

Avtal om köp av varor och tjänster från externa.se (nedan kallat ”webbshoppen”) ingås mellan webbshoppen och den person eller det företag som gör en beställning (nedan kallat ”kunden”).

2. Priser

Alla priser på webbshoppen är angivna i svenska kronor (SEK) och visas genom ert val inklusive eller exklusive moms. Priserna gäller tillsvidare och kan ändras utan föregående avisering.

3. Betalning

Betalning kan ske via faktura. Fakturan skickas till kunden tillsammans med varorna. Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum.

4. Leverans

Leveranstiden för varor som finns i lager är vanligtvis 2-5 arbetsdagar. För varor som inte finns i lager är leveranstiden längre och anges vid beställningstillfället.

5. Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att varorna mottagits. Ångerrätten gäller inte för varor som är specialtillverkade eller som har tagits i bruk.

Om kunden vill ångra sitt köp ska kunden kontakta webbshoppen inom 14 dagar från det att varorna mottagits. Kunden ska returnera varorna i originalförpackning inom 14 dagar från det att webbshoppen har mottagit ångerrätten.

Vid retur av varor ska kunden stå för returfrakten.

6. Reklamation

Om varan är felaktig ska kunden reklamera varan inom skälig tid efter att felet upptäckts.

Reklamation ska göras till Externa via e-post eller telefon.

Webbshoppen ska avhjälpa felet inom rimlig tid. Om felet inte kan avhjälpas har kunden rätt att häva köpet.

7. Ansvar

Webbshoppen ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning av varorna.

8. Tvister

Eventuella tvister ska avgöras av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

9. Personuppgifter

Webbshoppen behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

10. Ändringar

Webbshoppen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa allmänna villkor.

11. Tillämplig lag

Dessa allmänna villkor regleras av svensk lag.

Tillämpning på externa.se

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla köp som görs på webbshoppen externa.se.

Specifika villkor för säkerhetsutrustning

För varor som är säkerhetsutrustning gäller följande:

 • Kunden ska säkerställa att varorna är lämpliga för det avsedda ändamålet.
 • Kunden ska använda varorna på ett säkert sätt.
 • Kunden är ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig användning av varorna.

 

Specifika villkor för utbildningar

För utbildningar gäller följande:

 • Utbildningen ska genomföras enligt det angivna programmet.
 • Kunden är ansvarig för att delta i utbildningen.
 • Kunden är ansvarig för att ta med sig eventuella nödvändiga hjälpmedel till utbildningen.

 

Ångerrätt/öppet köp utbildningar

Eftersom du köper en tjänst gäller inte den så kallade distanshandelslagen. När beställningen är genomförd och du fått tillgång till systemets tjänster ska ångerrätten vara att anse som förbrukad

Ångerrätten gäller inte heller de tjänster som helt eller delvis ligger nere till följd av systemuppdateringar eller annan anledning som rimligen inte kunnat förutses och Externa Competence AB inom rimlig tid åtgärdat problemet. 

Ångerrätten gäller inte heller om du köper fel utbildning, eller behöver byta deltagare på en utbildning.

Tekniska förutsättningar

Tjänsterna kräver tillgång till telefon, dator eller surfplatta samt internet.

Kunskapskrav

Tjänsten förutsätter att användaren har internetvana.

Användningen av tjänsten förutsätter att administratören ser instruktionsvideon och följer instruktionerna.

Support

Alla support ärenden som inte tas upp i instruktionerna gällande våra tjänster är gratis och lämnas via telefon eller mail. (Observera att supporten endast gäller våra produkter och förutsätter att användaren först följt instruktionerna som lämnas i plattformen)

 • Exempel på support som inte omfattas i vårt ansvar: Att lära användaren hantera sin egen mailkorg, att registrera företagskundens egna anställda, att fördela ut företagskundens kurser på kundens anställda, att se till så kundens anställda och underentreprenörer godkänner sitt registreringsmail.
 • Force majeure: Vid uppkomst av brand, naturkatastrof, krig, terror attack eller annan händelse som anses påverka samhället i stort ska omständigheter anses utgöra skäl för ansvarsfrihet med avseende på försening av leverans och ersättning för alla eventuella konsekvenser av sådan försening.
 • Introduktion nya maskiner och utrustning: För att skapa en god och säker arbetsmiljö på arbetsplatsen krävs både teoretiska och praktiska kunskaper om den utrustning och maskiner som används på arbetsplatsen, dessa kunskaper ska finnas dokumenterade på arbetsplatsen vilket är arbetsgivarens ansvar. I biblioteket hittar du som kund därför både mallar, exempel på övningar och underlag för att lätt kunna dokumentera dessa kunskaper. Exakt hur ofta man behöver öva kan skilja sig från arbetsplats till arbetsplats och från person till person. Ett exempel kan vara att en person som kör lift dagligen utför övning vart 3-5 år och en person som kör lift någon få gång per år övar 1 gång var 6e eller 12e månad.(Detta är högst individuellt och därför är det viktigt att du som arbetsgivare ta fram rutiner för när, hur och för vilka detta genomförs). Övning skall genomföras varje gång företaget köper/hyr in ny utrustning och maskiner som arbetstagarna inte har tidigare erfarenhet av.
 • Ansvar: Externa Competence AB ansvarar inte för skada som orsakas av att tjänsten ligger nere, Vi ansvarar inte för skador, indirekta skador, förlust eller utebliven vinst i kundens eller annans näringsverksamhet, följdskador samt anspråk från dessa eller annan part. Externa ansvarar heller inte för att våra tjänster kan kombineras med alla tredjepartsystem.
        Externa Competence AB ansvarar endast för skador som täcks av Externa Competence AB företagsförsäkring .
  Skulle Externas försäkringsgivare neka och omständigheterna säger det så är ansvaret begränsat till ett högsta belopp som motsvarar kundens inköpspris för den aktuella produkten eller tjänsten som Externa Competence AB tillhandahållit.
        (Ovan nämnda förutsättningar skall inte anses vara begränsande företagets ansvar enligt produktansvarslagen).
        Kunden ansvarar själv för användningen av våra hr och arbetsmiljö-verktyg och att de används på rätt sätt. Kunden ansvarar vidare för att administrera och registrera sina egna användare och kurser samt följa upp användningen. Kunden ansvarar själv för att praktisk övning och maskinintroduktion för de maskiner som finns och används av arbetstagarna på arbetsplatsen genomförs, instruktioner skriftliga dokument för dokumentation och exempel på övningar finns att läsa och ladda ned i biblioteket. Externa kan erbjuda praktiska övningar på förfrågan(priser enligt offert) och i de fall kunden köpt praktiska övningar syns detta även på utbildningsbeviset. Externa ansvarar inte för följdskador som uppstått på grund av felaktig användning av systemet, felaktig förståelse av systemet eller liknande. Systemet skall endast anses som ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet.
  För en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats krävs  kunskap, övning och instruktioner om hur riskerna förebyggs internt och externt. Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för att dennes och inhyrd personal har den kunskap som behövs föra att utföra arbetet på ett säkert sätt och hur den dokumenteras och följs upp.
  Men som användare/anställd är man också skyldig att informera administratören/arbetsgivaren i företaget om man upplever att arbetsmiljöarbetet inte sker i enlighet med den kunskap du får genom att gå våra utbildningar. Vidare ska du be om att få en maskinintroduktion och möjlighet att öva om du inte har tidigare praktisk kunskap för att använda en maskin/utrustning på ett säkert sätt(även om det fysiska ansvaret för att detta sker ligger på arbetsgivaren). Du skall också be att få ett underskrivet körtillstånd från din arbetsgivare innan arbetet påbörjas.(Mallar för riskanalyser, körtillstånd, instruktioner för övningar och övriga dokument att uppfylla lagkrav och föreskrifter finns att ladda ned i biblioteket på plattformen).
 • Instruktörer: Samtliga instruktörer certifierade av Externa skall ha genomgått vår grundläggande instruktörsutbildning för den kurs behörigheten gäller. Alla Instruktörer är förpliktade att följa den utbildningsplan som externa har tagit fram och som gäller enligt svenskstandard och arbetsmiljölagstiftning. Instruktören skall även vid kontroll kunna uppvisa giltig id-handling och av externa utfärdat utbildningsbevis. Krav för att behålla instruktörsbehörigheten är att instruktören genomför minst 3 utbildningar under en period av 3år och att denne genomför vår repetitionsutbildning när förändringar i kursplanen sker. Instruktören skall också vid förfrågan låta representant från externa delta vid de åtaganden som genomförs inom ramen för instruktörens ansvar.
 • Särskilda krav: Alla våra kurser följer den lagstiftning och standard som gäller i Sverige.
  Några av dessa kurser medför särskilda krav på arbetsgivaren och deltagaren, detta gäller framförallt utbildningar med krav på praktisk erfarenhet.
        Våra kurser kan utföras på många olika sätt exempelvis kan en utbildning genomföras med digital teori och praktiskövning av arbetsgivaren själv eller företrädare så som arbetsledare eller annan person i företaget med kunskap och erfarenhet. Detta ska även dokumenteras av arbetsgivaren. Mallar och vägledning för att genomföra denna dokumentation på rätt sätt finns på plattformen och det går också bra att ringa någon av våra experter så sätter vi upp ett övningsprogram anpassat till just ert företag.
  Kontakta oss om du vill veta mer.
        Externa förbehåller sig också rätten att när som helst ändra eller lägga till  särskilda krav till följd av men inte begränsat till exempelvis ändringar av föreskrifter m.m.
 •  Certifikat: De digitala Certifikaten laddas upp direkt efter avslutad kurs under fliken Certifikat.
  Våra plastkort skickas automatiskt ut när fakturan är betald om det anges i beställningen att fysiskt certifikat efterfrågas. (Pris för fysiskt certifikat är 150kr ex moms/certifikat utöver ordinarie beställningspris).
  För att ett fysiskt certifikat ska var giltigt krävs det att certifikatet stämmer överens med det digitala certifikatet vilket kan kontrolleras längst ned på plattformens första sida genom att skriva in kortnumret uppe i certifikatets högra hörn. Certifikat är endast giltiga i det format som externa skickar ut eller digitalt format.
        Kunden ansvarar själv för felaktiga uppgifter vid bokning som leder till felaktigt certifikat.
  Förändring av uppgifter och utskick av nytt certifikat kostar 350kr + moms.
        Det nya certifikatet skickas ut efter att vi tagit emot er betalning 350kr + moms.
        Externa garanterar inte att alla utbildningar på plattformen kan registreras hos tredjepart.
 • ID06 komptensdatabas: Som en tilläggstjänst går det att få många av våra utbildningar registrerad hos ID06 Kompetensdatabas.
        Vi tar ut en registreringsavgift på 249:- +moms. 
        Vi garanterar inte att alla utbildningar kan registreras hos id06 kompetensdatabas. Externa förbehåller sig också rätten att avregistrera utbildningar hos id06 kompetensdatabas om förändringar i externas rutiner för registreringen ändras tills dess att de nya rutinerna är uppfyllda. Exempelvis men inte begränsat till förändringar i krav och förändringar så som  kortare giltighetstid, fortbildningskrav m.m.

 

Övriga villkor

Webbshoppen förbehåller sig rätten att neka en beställning om kunden inte uppfyller villkoren för betalning eller leverans.

Webbshoppen förbehåller sig rätten att annullera en beställning om varan inte längre finns i lager.

Webbshoppen förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor.

Integritetspolicy

1. Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur externa.se, med organisationsnummer 559082-0543, samlar in och använder personuppgifter om dig som besöker vår webbplats eller handlar i vår webbshop.

2. Personuppgifter

När du besöker vår webbplats samlar vi in följande personuppgifter om dig:

 • Din IP-adress
 • Din webbläsares typ och version
 • Ditt operativsystem
 • Din referenssida
 • De sidor du besöker på vår webbplats
 • Informationen du anger i formulär på vår webbplats, till exempel när du kontaktar oss eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev

När du handlar i vår webbshop samlar vi in följande personuppgifter om dig:

 • Ditt namn och din e-postadress
 • Din adress
 • Ditt telefonnummer
 • Din betalningsinformation

 

3. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla dig våra tjänster, till exempel att leverera dina beställningar, svara på dina frågor och skicka dig vårt nyhetsbrev
 • För att analysera din användning av vår webbplats för att förbättra vår kundservice och våra produkter och tjänster
 • För att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig

 

4. Rättigheter

Du har rätt att:

 • Ta del av de personuppgifter som vi har om dig
 • Begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter
 • Begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter
 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, spridning, ändring eller förstörelse.

6. Ändringar

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

7. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss på:

Externa Competence AB, Maskinvägen 27, 972 54 Luleå

0920-40 70 20, info@externa.se

8. Tillägg för företagskunder

I samband med att du handlar i vår webbshop som företagskund samlar vi in följande personuppgifter om ditt företag:

 • Företagets namn
 • Företagets adress
 • Företagets telefonnummer
 • Företagets e-postadress
 • Företagets organisationsnummer

Vi använder dessa uppgifter för att administrera ditt företags konto hos oss, för att leverera dina beställningar och för att marknadsföra våra produkter och tjänster till ditt företag.

Vi kan också komma att dela dessa uppgifter med våra samarbetspartners för att leverera våra tjänster till dig.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om du vill göra det kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan.

Kakor (cookies)

När du besöker externa.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Kakor är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Kakor används för att känna igen din dator eller mobila enhet och för att spara information om dina besök på webbplatsen.

Vi använder kakor för följande ändamål:

 • Funktionalitet: Kakor används för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska och för att spara dina preferenser, till exempel språkval och inställningar för visning.
 • Analys: Kakor används för att samla in statistik om hur du använder webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen och för att anpassa innehållet till dina intressen.
 • Marknadsföring: Kakor används för att visa dig riktad marknadsföring baserat på dina intressen.

Du kan välja att blockera eller radera kakor i din webbläsare. Om du blockerar kakor kan du dock inte använda alla funktioner på webbplatsen.

De kakor som används på externa.se

Vi använder följande typer av kakor på externa.se:

 • Nödvändiga kakor: Dessa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska. De används till exempel för att komma ihåg dina inställningar för språk och visning.
 • Analytiska kakor: Dessa kakor används för att samla in statistik om hur du använder webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen och för att anpassa innehållet till dina intressen.
 • Marknadsföringscookies: Dessa kakor används för att visa dig riktad marknadsföring baserad på dina intressen.

 

Hur du hanterar kakor

Du kan hantera kakor i din webbläsare. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder. I de flesta webbläsare kan du välja att blockera alla kakor, endast blockera tredjepartskakor eller radera kakor när du stänger webbläsaren.

För mer information om kakor

Om du vill veta mer om kakor kan du besöka Post- & Telestyrelsens webbplats, https://www.pts.se.