Sök
Stäng denna sökruta.

Vi monterar fallskydd på plats

En fallolycka händer så lätt. Ett ögonblicks ouppmärksamhet och livet förändras. För alltid, om man har otur. Rätt typ av fallskydd och föreskriven säkerhetsutrustning skapar trygghet på arbetsplatsen. Slumpen ska inte få styra om man kommer hem eller inte vid dagens slut.

Experter på fallskydd

Externa monterar fallskydd direkt på arbetsplatsen. Det ger dig som arbetsgivare en trygg förvissning om att arbetsplatsens säkerhetssystem fungerar enligt alla gällande lagar och regler. Fallrisken elimineras varje dag, varje vecka, året runt. Med Externa som leverantör får du en garanti om att ständigt vara säkerhetsmässigt uppdaterad. Med vår fallskyddsutrustning kommer din arbetsplats alltid att uppfylla regelverket till punkt och pricka enligt Arbetsmiljöverkets senaste normer. Varje medarbetare kommer också att har rätt utbildning inom fallskyddssäkerhet och ha den personliga kompetens som krävs för arbeta i riskområden där fallolyckor kan inträffa.

Montage av:

 • Linsystem
 • Fallskyddspunkter
 • Fallskyddsnät
 • Fallskyddsräcken
 • Kranar och tripoder
 • Vinschar 
 • Halk och glidskydd
 • Plåsterlådor
 • Hjärtstartare
 • Skyltning av utrymningsvägar
 • Släckare och brandfiltar
 • Med mera

Riskområden:

 • Byggarbetsplats
 • Tillverkande industri
 • Gruvindustri
 • Arbete på hög höjd
 • Reparbete
 • Plattformsarbete
 • Ställningsarbete

Säkring av:

 • Risk för fall
 • Risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark
 • Vissa kemiska eller biologiska ämnen
 • Risk för exponering för joniserande strålning
 • Högspänningsledningar
 • Drunkningsrisk
 • Brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord
 • Kassun under förhöjt lufttryck
 •  Vid användning av sprängämnen
 • Lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement
 • Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik
 • Rivning av bärande konstruktioner
 • Rivning av konstruktioner med hälsofarliga material eller ämnen
 • Tillverknings industri
 • Gruvindustri
 • Uppbygnnad och förändring av byggnadställningar
 • Med mera

Hör av dig!

Vi svarar på alla frågor som gäller utbildning och säkerhet

Det är vårt jobb att alltid kunna ge dig relevant information om gällande regler och bestämmelser för just din bransch. Ta kontakt med oss för ett första steg mot djupare kunskap och en tryggare arbetsplats.