Sök
Stäng denna sökruta.

Studietricket kallas
microlearning

Kort och gott är bra. Att lära i små portioner är ett effektivt sätt att tillgodogöra sig ny kunskap. Inte för mycket på en gång, utan i mikrosmå doser. Då fastnar det nya lättare. Inlärningen sker på ett avslappnat och naturligt sätt och upplevs ta mindre kraft.

Läs vidare för att lära dig mer om Microlearning.

Vad innebär Microlearning?

Microlearning, eller mikrolärande på svenska, är små optimerade digitala lektioner som kan vara helt självständiga, en del i en slinga eller passa in i ett större sammanhang av andra aktiviteter. Microlearning kan användas för olika ändamål och inom ett otal olika ämnen. Det är ett nytt och effektivt sätt att förpacka och distribuera kunskap digitalt. Idag ersätter microlearning helt eller delvis vid klassrumsundervisning inom onboarding, förändringsarbete, instruktioner, certifieringar och andra områden där effektiv inlärning är viktigt.

Fungerar det?

Ja, mycket bra dessutom. Det har visat sig att mikrolärande är mer effektivt än traditionellt lärande. Orsaken är att det liknar hur människor lär sig naturligt på arbetsplatser. Genom att portionera ut lärandet i små mikro-portioner fastnar kunskaper lättare i minnet.

Går det att mäta?

Ja, effekten är mätbar. Microlearning finns redan i många organisationer, men det kan vara svårt att upptäcka vid en första anblick. Det kan vara engagerade anställda och interna influerare som är duktiga på att svara på frågor och förvalta kunskap. Genom att göra den här kunskapen tillgänglig och mätbar kan vi skapa en kultur där det är enkelt att erbjuda alla vardagskunskap i små portioner. Microlearning kan också användas i långsiktigt förändringsarbete genom att man skapar slingor som upprepas över tid.

Skulle Microlearning passa hos dig?

Varje grupp har sin egna förutsättningar. Kontakta oss på Externa för ett första samtal om hur det ser ut hos dig. Vi hjälper organisationer och företag till djupare kunskap på ett enkelt och lättfattligt sätt.