Sök
Stäng denna sökruta.

Inklusive / exklusive moms

Handbok i första hjälpen och krishantering

SKU: first aid book

48,75 kr kr inkl moms

I lager

Beskrivning:

Den här handboken beskriver första hjälpen och säkerhetsåtgärder vid bränder, brännskador, blödning, vägolyckor
och fallolyckor där personlig fallskyddsutrustning används.

Handboken ger instruktioner om hur man agerar vid olika typer av olyckor, hur man behandlar brännskador, hur man agerar vid vägolyckor, första hjälpen samt hur man utför räddningsinsatser vid fallolyckor där fallskyddsutrustning är involverad.

Handboken betonar även vikten av att prioritera säkerheten för räddningspersonalen och att samarbeta med
räddningstjänsten vid allvarliga olyckor

Innehåll

1 Inledning

4 Utrymning
5 Bränder
6 Brännskador
8 Vägolyckor
9 Första hjälpen och
evakuering vid trafikolyckor
10 Livsupprätthållande
åtgärder
12 Nödvändiga åtgärder
vid kraftig blödning
14 Skvätt, stänk och
ögonskador
15 Fallolyckor
16 Innan räddningsinsatsen
startat
18 Räddningsutrustning
19 Vart ska denna handbok
finnas?
20 Nödnummer på
arbetsplatsen

OBS!

Handboken ställer även krav på vilken utrustning som kan behövas inom repektive område.
Kontakta vår support så hjälper vi dig att välja rätt utrustning för just din verksamhet.

Hör av dig!

Vi svarar på alla frågor som gäller utbildning och säkerhet

Det är vårt jobb att alltid kunna ge dig relevant information om gällande regler och bestämmelser för just din bransch. Ta kontakt med oss för ett första steg mot djupare kunskap och en tryggare arbetsplats.