Sök
Stäng denna sökruta.

Inklusive / exklusive moms

Isocyanater & Härdplast

1368,75 kr kr inkl moms

Isocyanater & Härdplaster enl AFS 2011:19 med förändringsföreskrifter.

För att få hantera härdplaster och allergiframkallande kemikalier måste man idag ha ett giltigt utbildningsintyg som ska förnyas vart femte år.

Vår utbildning ger er rätt att bedriva arbete som innefattar exponering för härdplaster och allergiframkallande kemikalier.

Delar av kursinnehåll

Vi går bl.a. igenom gällande lagstiftning, olika typer av härdplaster, riskerna med dessa och hur exponeringen kan begränsas.
Kursinnehåll


 • Kemiska riskkällor
 • Härdplast
 • Upptagningsvägar
 • Hygieniskt gränsvärde
 • Hälsorisker-isocyanater
 • Lagkrav och märkning
 • Säkerhetsdatablad
 • Sytematiskt arbetsmiljöarbete med kemiska riskkällor
 • Skyddsåtgärder
 • Personlig skyddsutrustning
 • Förebyggande åtgärder
 • Isocyanater
 • Epoxi
 • Polyuretan, PUR
 • Metakrylater/Akrylater
 • Amino och fenoplast
 • Esterplast, UP
 • Lösningsmedel
 • Isocyanater– Heta Arbeten
 • Sprutmålning
 • Limning
 • Byggindustrin
 • Elektronikindustrin
 • Verkstäder
 
OBS! Inloggning till utbildningen skickas till beställarens epost senast nästkommande vardag.

Hör av dig!

Vi svarar på alla frågor som gäller utbildning och säkerhet

Det är vårt jobb att alltid kunna ge dig relevant information om gällande regler och bestämmelser för just din bransch. Ta kontakt med oss för ett första steg mot djupare kunskap och en tryggare arbetsplats.