Sök
Stäng denna sökruta.

Inklusive / exklusive moms

Motorkap – Grundutbildning

1118,75 kr kr inkl moms

Om utbildningen

Den här kursen är utformad att ge dig nödvändig information om motorkapsmaskiner och för att du ska kunna utföra och leda arbetet på ett säkert sätt som följer gällande lagstiftning.  Utbildningen är i enlighet med AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning & AFS 2015:2 Kvarts-stendamm i arbetsmiljön.

Kursinnehåll

1.Inledning- Risker

2.Lagkrav och förskrifter

3.Hygieniskt gränsvärde

4.Undersök och riskbedöm damm

5.Systematiskt arbetsmiljöarbete

6.Förebygga olyckor med motorkap

7.Säker hantering

8.Åtgärda och förebygg damm

9.Personlig skyddsutrustning

10.Roller och ansvar

OBS!

Inloggning till utbildningen skickas till beställarens epost senast nästkommande vardag.

Hör av dig!

Vi svarar på alla frågor som gäller utbildning och säkerhet

Det är vårt jobb att alltid kunna ge dig relevant information om gällande regler och bestämmelser för just din bransch. Ta kontakt med oss för ett första steg mot djupare kunskap och en tryggare arbetsplats.