Stå rätt rustad

Externa har allt som går att bära för en säker arbetsplats.