Sök
Stäng denna sökruta.

Inklusive / exklusive moms

Travers enl AFS 2006:6

Det ursprungliga priset var: 2750,00 kr.Det nuvarande priset är: 1743,75 kr. kr inkl moms

Om utbildningen

Många olyckor med traverser beror på okunskap. Vi utbildar enligt de kunskapskrav som gäller från den 1 juli 2007 i AFS 2006:6 ”Lyftanordningar och redskap. Utbildningen är en webbutbildning som innehåller teoretiskt läsmaterial, praktiska instruktionsvideor och övningsmaterial.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till personer som leder arbete med eller som hanterar och transporterar olika material med hjälp av travers. Den riktar sig även till dig som kopplar olika laster och som ger signalerar och dirigerar en kranförare.

Arbetsmiljöverket:

Enligt arbetsmiljöverkets regler ska användaren av lyftanordningar vara väl förtrogen i arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av de lyftanordningar som används på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska föra dokumentation över användarens kunskaper

Utbildningsbevis:

Efter genomfört slutprov får deltagaren ett fysiskt och digitalt utbildningsbevis. Eftersom att arbetsmiljöverket rekommenderar att utbildningen repeteras med jämna mellanrum har våra utbildningsbevis en giltighetstid på 5år. Arbetsgivaren ska även skriva skriftliga körtillstånd som fastställer vilka traverser, vart och för vilka arbetsmoment arbetstagaren får använda traversen. Därutöver ska arbetsgivaren erbjuda maskinintroduktion med övning på de traverser som finns på arbetsplatsen.

Dokumentation:

Dokument för att hjälpa till i  det löpande arbetet så som riskanalyser, maskinintroduktion, exempel på övningar och vägledning, körtillstånd m.m. finns att hämta hem i biblioteket i inloggat läge.

Kursinnehåll

1.Allmänt om olyckor
2.Skyddsombud
3.Lagar och föreskrifter
4.AFS 2006:6
5.Standarder
6.Böter & sanktionsavgifter
7.Roller och ansvar
8.Personligskyddsutrustning
9.Tillfälliga personlyft
10.Krantyper
11.Kranens konstruktion
12.Manövrering
13.Styrsymboler
14.Signalering
15.Planering av lyft arbetet
16.Lastvikt
17.Tyngdpunkt
18.Lyftvinklar
19.Böjningsdiamter
20.Lastkoppling
21.Märkning
22.Lyftredskap
23.Kätting redskap
24.Stållinor
25.Mjuka redskap
26.Tillbehör
27.Säkert arbete & riskanalys
28.Daglig tillsyn fortlöpande tillsyn & besiktning
29.Daglig tillsyn Kran
30.Daglig tillsyn mjuka redskap
31.Daglig tillsyn kätting och stållinor
32.Daglig tillsyn tillbehör och kopplingskomponenter
33.Förvaring

OBS!

Inloggning till utbildningen skickas till beställarens epost senast nästkommande vardag.

Hör av dig!

Vi svarar på alla frågor som gäller utbildning och säkerhet

Det är vårt jobb att alltid kunna ge dig relevant information om gällande regler och bestämmelser för just din bransch. Ta kontakt med oss för ett första steg mot djupare kunskap och en tryggare arbetsplats.